STARTAP

  • 26.11.2020
  • 0

Slack, Salesforce tərəfindən satın alına biləcəyi haqqında xəbərdən sonra aksiya dəyərini % 25-dən çox artırdı

#STARTAP

26.11.2020

0

0 rəy

0 rəy