Startapın inkişafı üçün önəm daşıyan məqamlardan biri əlbəttə ki, onun maliyyələşdirilməsidir. Şirkətin ilkin mərhləsindən satışına kimi müxtəlif maliyyələşmə növləri tətbiq olunur. Gəlin həmin maliyyələşmələrin əsas növlərinə birlikdə baxaq.

  • Seed Capital (Toxum kapitalı)

Toxum kapitalı biznes və ya yeni bir məhsul yaratmağa başlamaq üçün istifadə olunan ilkin maliyyədir. Toxum kapitalını əldə etmək, startapın qurulmuş bir işə çevrilməsi üçün tələb olunan dört maliyyə mərhələsindən birincisidir. Toxum kapitalı nisbətən təvazökar bir pul vəsaiti ola bilər və qurucunun şəxsi aktivlərindən, dostlarından və ya ailəsindən gələ bilər. Ümumiyyətlə, yalnız bir iş planı və ilkin əməliyyat xərcləri kimi ilk zərurətləri əhatə edir. Bu nöqtədəki məqsəd ilk növbədə daha çox maliyyələşmə əldə etməkdir və bu, vasitəçi kapitalistlərin və ya bankların marağını cəlb etmək deməkdir.

  • Angel Investor Funding (Mələk investor maliyyələşdirilməsi)

Mələk investor (özəl investor kimide tanınır), adətən şirkətdəki sahiblik kapitalının qarşılığında kiçik startaplara və ya sahibkarlar üçün maliyyə dəstəyi təmin edən bir şəxsdir. Çox vaxt mələk investorları bir sahibkarın ailəsi və dostları arasından tapılır. Mələk investorların verdiyi vəsait, işin ortaya çıxmasına kömək etmək üçün birdəfəlik investisiya və ya çətin bir mərhələdə şirkətə dəstək olmaq həmçinin davamlılığın təmini üçün edilən bir yatırımdır.Mələk yatırımı ilə başlayan ən məşhur şirkətlərdən üçü Amazon.com, Starbucks, Inc və Apple şirkətləridir.

  • Venture Capital Financing (Vençur kapital maliyyələşdirilməsi)

Sahibkarlar yeni bir şirkət yaratdıqda müraciət edə biləcək müxtəlif maliyyələşdirmə variantları arasında olan növdür. Vençur kapitalı, çox vaxt həm yüksək böyümə, həm də yüksək risk potensialına sahib olan yeni startapların qurulmasına kömək etmək üçün verilən puldur. Bu şirkətlər ümumiyyətlə proqram təminatı və yeni texnologiyalara diqqət yetirirlər.Sahibkarlar çox vaxt  kapitalistlərə pul üçün müraciət edirlər, çünki şirkətləri yeni və risklidir ki, banklar kimi maliyyələşmənin daha ənənəvi formaları maliyələşdirməyi qəbul etmir. Sahibkarların yalnız kredit məbləği və faizləri geri ödəmələri tələb olunduğu digər maliyyələşmə formalarından fərqli olaraq, gələcəkdə istiqamətdə söz sahibi olmalarını təmin etmək üçün şirkətə sahiblik səhmləri əvəzinə kapital  qoyuluşu üsdün tutulur. Bir şirkət ilk qurulduğu zaman tam investisya  qoyuluşları baş vermir. Vençur kapitalistləri bir şirkətin irəliləməsinin müxtəlif mərhələlərində maliyyələşməni təmin edə bilərlər.

  • IPO (Initial Public Offering – İlkin içtimai təklif)

Bir IPO, özəl şirkətin ilk səhmlərini açıq satışa çıxarması prosesidir.Şirkətlər açıldıqdan sonra bir IPO -ya başlamazlar. Uğurlu startaplar sonda ictimailəşə bilər, zəruri iş planını və bazar mövqeyini qurmaq üçün kifayət qədər vaxt lazımdır. Bu, qismən firmanın investorları cəlb edə bilməsi ilə əlaqədardır.        IPO başlamazdan əvvəl bir şirkət tamamilə təsisçiləri rəhbərləri və özəl səhmdarların birləşməsi ilə saxlanıla bilər. Bu zaman firma tamamilə mülkiyyət quruluşuna nəzarət edir. Səhmləri varsa, firmanın direktorları bu səhmləri alıcılara və ya investorlara seçdikləri üçün məhdudlaşdıra bilər.

IPO-dan sonra firma mülkiyyət səhmlərinin bir hissəsini alır və onları ictimaiyyətə açıq edir. Bu səhmlər bazar təklifinin predmetinə çevrilir və firma onları kimin aldığını idarə edə bilmir.

Rəy yaz

Rəyinizi yazın
Adınızı daxil edin